SZKOLENIA 

Ofertę szkoleniową kierujemy zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych (m.in. szkoły, szpitale, poradnie, domy dziecka, gminy). 

Przykładowe tematy szkoleń, które prowadzimy:

 • Nadużycia i wykorzystanie rówieśnicze – co trzeba wiedzieć, jak reagować?
 • Sprawca przemocy seksualnej w rodzinie. Relacja kazirodcza rodzic – dziecko.
 • Wykorzystanie seksualne dziecka – perspektywa ofiary i sprawcy.
 • Podstawy interwencji kryzysowej.
 • Wprowadzenie do pracy z klientem w kryzysie.
 • Współczesne formy przemocy seksualnej. 
 • Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży.
 • Seksualność w cyklu życia.
 • Przemoc rówieśnicza.
 • Seksuologia dla psychologów.
 • Uzależnienie od seksu, pornografii.
 • Orientacja seksualna i tożsamość płciowa – wyzwania współczesnej seksuologii.

Zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym. Tematyka dostosowana do potrzeb szkoły/klasy np.:

 • Zagrożenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze).
 • Problemy w relacjach z rodzicami.
 • Ryzykowne zachowania seksualne.
 • Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży. 
 • Zaburzenia odżywiania. 
 • Nowe zagrożenia związane z Internetem – cyberprzemoc, stalking, seksting.

Krótkie szkolenia dla grona pedagogicznego w zakresie seksuologii lub psychologii.

Spotkania edukacyjne dla rodziców.

Szkolenia i warsztaty dla rodzin zastępczych.