Poradnia Psychologiczna i Psychoterapia 
Oferta
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Psychoterapia indywidualna młodych dorosłych 
 • Psychoterapia rodzin
 • Psychoedukacja 
Zakres poradnictwa i psychoterapii
 • Problemy emocjonalne
 • Zaburzenia adaptacyjne, moczenie nocne
 • Zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia dwubiegunowe)
 • Zaburzenia lękowe (lęk separacyjny, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne, fobie, stres pourazowy)
 • Praca z ofiarami przemocy, w tym seksualnej
 • Uzależnienia behawioralne (od komputera, tableta
 • Zaburzenia zachowania, ADHD
 • Zaburzenia opozycyjno- buntownicze 
 • Praca z traumą (strata, żałoba, przemoc, wypadki)
 • Problemy wychowawcze
 • Zaburzenia pod postacią somatyczną (somatyzacyjne)
 • Praca z dziećmi w sytuacji rozstania/rozwodu rodziców
 • Zaburzenia odżywiania
 • Eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi 
Na pierwszą konsultację u psychologa dziecięcego zapraszamy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka, którego problem dotyczy. Na podstawie tego spotkania psycholog podejmuje decyzje o ewentualnych spotkaniach z dzieckiem.
Poradnia Seksuologiczna
Oferta
 • Poradnictwo seksuologiczne
 • Psychoterapia indywidualna  
 • Psychoedukacja
Zakres poradnictwa 
 • Zaburzenia wynikające z nieprawidłowości w rozwoju psychoseksualnym, w tym m.in. masturbacja dziecięca, ekshibicjonizm dziecięcy, podglądanie
 • Nadmierne zainteresowanie seksualnością, pornografią
 • Konsekwencje wykorzystywania seksualnego
 • Uzależnienie od seksu, w tym cyberseksu
 • Problemy związane z orientacją seksualną
 • Dysforie płciowe wieku dziecięcego
 • Problemy okresu dojrzewania
Diagnoza/ Opiniowanie Psychologiczne
Diagnoza psychologiczna – proces, podczas którego psycholog, za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych (wywiad psychologiczny z rodzicami, obserwacja, kwestionariusze i testy, metody projekcyjne, rysunki) stara się wskazać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania dziecka, określać problemy oraz przedstawiać możliwości i sposoby ich zmiany. Jest często narzędziem określającym stopień deficytów lub zaburzeń, elementem pomocniczym w leczeniu lub wstępem w procesie terapeutycznym. Najczęściej jej przebieg wymaga kilku spotkań, średnio 3-4 spotkania z psychologiem. Cała procedura, dobór narzędzi, metod i czas jest każdorazowo dobierana do indywidualnych potrzeb badania, jak również jest uzależniona od wieku dziecka.  W ramach Centrum istnieje możliwość diagnozy w obszarach:
 • Ocena poziomu inteligencji
 • Określenie mocnych i słabych stron dziecka (na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych i wychowawczych)
 • Określenie poziomu dojrzałości szkolnej dziecka
 • Ustalenie aktualnych trudności dziecka, zaburzeń zachowania i funkcjonowania społecznego
 • Diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych (separacja, rozwód rodziców, rekonstrukcja rodziny, umieszczenie dziecka w placówce, choroba w rodzinie
Diagnoza/ Opiniowanie Psychologiczno- Seksuologiczne
Diagnoza psychologiczno- seksuologiczna – to proces, podczas którego psycholog dziecięcy i psycholog-seksuolog, za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych (wywiad psychologiczny z rodzicami, obserwacja, kwestionariusze i testy, metody projekcyjne, rysunki) stara się wskazać psychologiczne i seksuologiczne mechanizmy funkcjonowania dziecka, określać problemy oraz przedstawiać możliwości i sposoby ich zmiany. Najczęściej jej przebieg wymaga kilku spotkań, średnio 3-4 spotkania ze specjalistą. Cała procedura, dobór narzędzi, metod i czas jest każdorazowo dobierana do indywidualnych potrzeb badania, jak również jest uzależniona od wieku dziecka.  Zakres diagnozy 
 • Podejrzenie stosowania przemocy seksualnej 
 • Diagnoza wszelkich niepokojących zachowań w obszarze seksuologicznym
 • Diagnoza zaburzeń identyfikacji płciowej 
Specjaliści
Psychiatra 
Diagnoza i leczenie  Konsultacja u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży jest spotkaniem z dzieckiem i jego rodzicami w celu oceny stanu zdrowia dziecka i podłoża jego problemów emocjonalnych.
 • Zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego 
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Zaburzenia zachowania, ADHD
 • Zaburzenia nastroju: depresje, zaburzenia dwubiegunowe
 • Zaburzenia nerwicowe: lęk uogólniony i napadowy, fobie społeczne, fobie proste, zaburzenia somatyzacyjne i hipochondryczne, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne (nerwice natręctw)
 • Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, atypowe zaburzenia odżywiania się, kompulsywne objadanie się
 • Zaburzenia psychotycznych: schizofrenia i zespoły schizofrenopodobne, zaburzenia urojeniowe
 • Zaburzenia snu

DZIECI

Monika Bązi
psycholog, psycholog sportu, terapeuta w procesie certyfikacji, seksuolog
Anna Wójciak-Sokołowska
psycholog, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji
Magdalena Leśny
psycholog, oligofrenopedagog, interwent
Natalia Sulewska
psycholog, psycholog dziecięcy, trener TUS
Małgorzata Sojka
lekarz psychiatra
Joanna Proszewska
psycholog, psychoterapeuta, psycholog dziecięcy
Anna Tomiczek
psycholog, psychoterapeuta,
psycholog dziecięcy
Magdalena Raszka
psycholog, psychoterapeuta uzależnień
Izabela Latawiec
psycholog, pedagog, seksuolog, terapeuta TSR w trakcie kształcenia