Poradnia Psychologiczna i Psychoterapia 
Oferta
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Psychoterapia indywidualna młodych dorosłych 
 • Psychoterapia rodzin
 • Psychoedukacja 
Zakres poradnictwa i psychoterapii
 • Problemy emocjonalne
 • Zaburzenia adaptacyjne, moczenie nocne
 • Zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia dwubiegunowe)
 • Zaburzenia lękowe (lęk separacyjny, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne, fobie, stres pourazowy)
 • Praca z ofiarami przemocy, w tym seksualnej
 • Uzależnienia behawioralne (od komputera, tableta
 • Zaburzenia zachowania, ADHD
 • Zaburzenia opozycyjno- buntownicze 
 • Praca z traumą (strata, żałoba, przemoc, wypadki)
 • Problemy wychowawcze
 • Zaburzenia pod postacią somatyczną (somatyzacyjne)
 • Praca z dziećmi w sytuacji rozstania/rozwodu rodziców
 • Zaburzenia odżywiania
 • Eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi 
Na pierwszą konsultację u psychologa dziecięcego zapraszamy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka, którego problem dotyczy. Na podstawie tego spotkania psycholog podejmuje decyzje o ewentualnych spotkaniach z dzieckiem.
Poradnia Seksuologiczna
Oferta
 • Poradnictwo seksuologiczne
 • Psychoterapia indywidualna  
 • Psychoedukacja
Zakres poradnictwa 
 • Zaburzenia wynikające z nieprawidłowości w rozwoju psychoseksualnym, w tym m.in. masturbacja dziecięca, ekshibicjonizm dziecięcy, podglądanie
 • Nadmierne zainteresowanie seksualnością, pornografią
 • Konsekwencje wykorzystywania seksualnego
 • Uzależnienie od seksu, w tym cyberseksu
 • Problemy związane z orientacją seksualną
 • Dysforie płciowe wieku dziecięcego
 • Problemy okresu dojrzewania
Diagnoza/ Opiniowanie Psychologiczne
Diagnoza psychologiczna – proces, podczas którego psycholog, za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych (wywiad psychologiczny z rodzicami, obserwacja, kwestionariusze i testy, metody projekcyjne, rysunki) stara się wskazać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania dziecka, określać problemy oraz przedstawiać możliwości i sposoby ich zmiany. Jest często narzędziem określającym stopień deficytów lub zaburzeń, elementem pomocniczym w leczeniu lub wstępem w procesie terapeutycznym. Najczęściej jej przebieg wymaga kilku spotkań, średnio 3-4 spotkania z psychologiem. Cała procedura, dobór narzędzi, metod i czas jest każdorazowo dobierana do indywidualnych potrzeb badania, jak również jest uzależniona od wieku dziecka.  W ramach Centrum istnieje możliwość diagnozy w obszarach:
 • Ocena poziomu inteligencji
 • Określenie mocnych i słabych stron dziecka (na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych i wychowawczych)
 • Określenie poziomu dojrzałości szkolnej dziecka
 • Ustalenie aktualnych trudności dziecka, zaburzeń zachowania i funkcjonowania społecznego
 • Diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych (separacja, rozwód rodziców, rekonstrukcja rodziny, umieszczenie dziecka w placówce, choroba w rodzinie
Diagnoza/ Opiniowanie Psychologiczno- Seksuologiczne
Diagnoza psychologiczno- seksuologiczna – to proces, podczas którego psycholog dziecięcy i psycholog-seksuolog, za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych (wywiad psychologiczny z rodzicami, obserwacja, kwestionariusze i testy, metody projekcyjne, rysunki) stara się wskazać psychologiczne i seksuologiczne mechanizmy funkcjonowania dziecka, określać problemy oraz przedstawiać możliwości i sposoby ich zmiany. Najczęściej jej przebieg wymaga kilku spotkań, średnio 3-4 spotkania ze specjalistą. Cała procedura, dobór narzędzi, metod i czas jest każdorazowo dobierana do indywidualnych potrzeb badania, jak również jest uzależniona od wieku dziecka.  Zakres diagnozy 
 • Podejrzenie stosowania przemocy seksualnej 
 • Diagnoza wszelkich niepokojących zachowań w obszarze seksuologicznym
 • Diagnoza zaburzeń identyfikacji płciowej 
Specjaliści
Psychiatra 
Diagnoza i leczenie  Konsultacja u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży jest spotkaniem z dzieckiem i jego rodzicami w celu oceny stanu zdrowia dziecka i podłoża jego problemów emocjonalnych.
 • Zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego 
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Zaburzenia zachowania, ADHD
 • Zaburzenia nastroju: depresje, zaburzenia dwubiegunowe
 • Zaburzenia nerwicowe: lęk uogólniony i napadowy, fobie społeczne, fobie proste, zaburzenia somatyzacyjne i hipochondryczne, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne (nerwice natręctw)
 • Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, atypowe zaburzenia odżywiania się, kompulsywne objadanie się
 • Zaburzenia psychotycznych: schizofrenia i zespoły schizofrenopodobne, zaburzenia urojeniowe
 • Zaburzenia snu

SPECJALIŚCI:

Agnieszka Ściera-Ganobis
lekarz psychiatra
Małgorzata Kłopocka
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, psycholog dziecięcy
Iwona Cyris
psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, terapeuta integracji sensorycznej, psycholog dziecięcy
Joanna Proszewska
psycholog, psychoterapeuta, psycholog dziecięcy
Anna Tomiczek (Kurpierz)
psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog dziecięcy
Magdalena Raszka
psycholog, psychoterapeuta uzależnień