OFERTA

 • diagnoza psychologiczna,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • psychoterapia indywidualna,
 • psychoterapia rodzin,
 • treningi biofeedback.

ZAKRES PORADNICTWA I PSYCHOTERAPII

 • zaburzenia zachowania, ADHD,
 • zaburzenia lękowe (lęk separacyjny, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, fobie, stres pourazowy),
 • praca z ofiarami przemocy seksualnej,
 • praca z traumą (strata, żałoba, przemoc, wypadki),
 • problemy wychowawcze,
 • zaburzenia pod postacią somatyczną (somatyzacyjne),
 • praca z dziećmi w sytuacji rozstania / rozwodu rodziców,
 • zespół Aspergera,
 • problemy z obszarze seksuologicznym.

SPECJALIŚCI:

Agnieszka Ganobis-Ściera
lek. med. Agnieszka Ganobis-Ściera
mgr. Joanna Proszewska
mgr. Małgorzata Kłopocka