OFERTA

 • konsultacje psychiatryczne,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • psychoterapia indywidualna,
 • terapia rodzin,
 • terapia par/małżeństw,
 • terapia grupowa,
 • diagnoza psychologiczna,
 • treningi biofeedback.

ZAKRES PORADNICTWA I PSYCHOTERAPII

 • stany obniżonego nastroju, zaburzenia afektywne (depresje, zaburzenia dwubiegunowe),
 • przeżywanie lęku i smutku, zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, napady paniki, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, lęk o zdrowie, zespół stresu pourazowego),
 • zaburzenia nerwicowe (lękowe, psychosomatyczne, natręctw),
 • zaburzenia adaptacyjne,
 • trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji,
 • trudności w wyrażaniu emocji,
 • problemy w komunikacji między partnerami,
 • kryzysy małżeńskie, rodzinne, partnerskie,
 • pogorszenie relacji z najbliższymi,
 • brak satysfakcji ze swojego związku,
 • rozstanie lub utrata (śmierć) bliskiej osoby,
 • poczucie utraty kontroli nad własnym życiem,
 • przeżywanie kryzysów życiowych,
 • przezwyciężenie i zrozumienie traumatycznych wydarzeń z przeszłości,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia osobowości,
 • trudności wychowawcze, kompetencje rodzicielskie.