Katarzyna Bonek

Psycholog, psychoonkolog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Ukończyła studia z psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz szkołę podyplomową Psychoonkologia w Praktyce Klinicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Systematycznie poszerza swoją wiedzę z zakresu wykonywanej pracy, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

Obecnie jest w trakcie odbywania całościowego szkolenia psychoterapeutycznego we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii akredytowanego przez PTP. Doświadczenie zawodowe zdobywała mi. na oddziale hematologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz w Szpitalu Psychiatrycznym im. J. Babińskiego w Łodzi. Pracuje w obszarze wsparcia, pomocy psychologicznej i psychoterapii z osobami dorosłymi, wykorzystuje metody i techniki z różnych nurtów psychoterapii.

W swojej pracy terapeutycznej opiera się na autentycznej i obustronnie akceptowanej relacji pacjenta z terapeutą, która prowadzi do głębszego doświadczania swoich emocji, przeżyć i niejednokrotnie trudnych doświadczeń z przeszłości. Prowadząc z pacjentem dialog terapeutyczny dąży do tego, aby uświadomił sobie mechanizmy nim kierujące, uzyskał większy wgląd w siebie i swoje życie; dba przy tym, aby czuł się bezpiecznie.