RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

Centrum Senso to jedna siedziba, ale dwie firmy.  Osoby korzystające z usług Centrum Zdrowia Psychicznego i Seksuologii Senso Bogumiła Konieczna mogą zapoznać się z poniższą klauzulą informacyjną RODO:  

Bogumiła Konieczna – Centrum Zdrowia Psychicznego i Seksuologii Senso.

Zgodnie ze zmianą prawa dotyczącego ochrony danych osobowych proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż: Administratorem Pani/a danych osobowych jest Bogumiła Konieczna, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą: Centrum Zdrowia Psychicznego i Seksuologii Senso, ul. Tadeusza Kościuszki 29/3, 45-062 Opole, NIP 7542836572, REGON 161578607. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się poprzez e-mail: b.konieczna.opole@gmail.com.

Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacja psychologiczna i seksuologiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia, terapia wspierająca, terapia seksuologiczna, terapia par, udział w szkoleniu/warsztacie, konsultacja online) na podstawie umowy (artykuł 6 RODO ust.1b) – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail, login lub ewentualnie na potrzeby klienta (wystawienie rachunku lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej) adres zamieszkania czy numer pesel i/lub na podstawie zgody (artykuł 9 RODO ust. 2a) – dane wrażliwe tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy, itp.; i/lub żywotnego interesu klienta (artykuł 9 RODO ust. 2c). W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umów powierzenia) następującym podmiotom:

1. księgowej – w razie konieczności wystawienia rachunku

2. bankowi – w razie opłat w formie przelewów bankowych

3. hostingowi – w razie kontaktu e-mailowego

4. portalowi społecznościowemu facebook – w razie kontaktu poprzez fan page

5. innym komunikatorom – w razie kontaktu poprzez ww

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji. Dane będą przechowywane przez okres najdłużej 5 lat od zakończenia wykonania umowy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych terapeuty. Są one chronione tajemnicą przedsiębiorstwa i służą one wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi.

Osoby korzystające z usług Centrum Zdrowia Psychicznego i Seksuologii Senso Justyna Laxy Kruppa mogą zapoznać się z poniższą klauzulą informacyjną RODO:  

Justyna Laxy – Kruppa – Centrum Zdrowia Psychicznego i Seksuologii Senso.

Zgodnie ze zmianą prawa dotyczącego ochrony danych osobowych proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż: Administratorem Pani/a danych osobowych jest Justyna Laxy- Kruppa, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą: Centrum Zdrowia Psychicznego i Seksuologii Senso, ul. Tadeusza Kościuszki 29/3, 45-062 Opole, NIP 7542740228, REGON 160273596. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się poprzez e-mail: justyna.laxy@gmail.com.

Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacja psychologiczna i seksuologiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia, terapia wspierająca, terapia seksuologiczna, terapia par, udział w szkoleniu/warsztacie, konsultacja online) na podstawie umowy (artykuł 6 RODO ust.1b) – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail, login lub ewentualnie na potrzeby klienta (wystawienie rachunku lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej) adres zamieszkania czy numer pesel i/lub na podstawie zgody (artykuł 9 RODO ust. 2a) – dane wrażliwe tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy, itp.; i/lub żywotnego interesu klienta (artykuł 9 RODO ust. 2c). W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umów powierzenia) następującym podmiotom:

1. księgowej – w razie konieczności wystawienia rachunku

2. bankowi – w razie opłat w formie przelewów bankowych

3. hostingowi – w razie kontaktu e-mailowego

4. portalowi społecznościowemu facebook – w razie kontaktu poprzez fan page

5. innym komunikatorom – w razie kontaktu poprzez ww

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji. Dane będą przechowywane przez okres najdłużej 5 lat od zakończenia wykonania umowy. W sytuacji objęcia pomocą w ramach NFZ czas przechowywania danych dyktują zasady przechowywania dokumentacji medycznej NFZ.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych terapeuty. Są one chronione tajemnicą przedsiębiorstwa i służą one wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi.