Wstępna konsultacja psychologiczna (pierwsze spotkanie)

150 zł

Konsultacja psychologiczna (kolejna)

140 zł

Pierwsze spotkanie u psychoterapeuty 

150 zł

Psychoterapia (kolejne spotkania)

140 zł

Konsultacja psychologiczna/ terapia psychologiczna nisko płatna

70 zł

Terapia par

200 zł

Konsultacja lekarska pełna (seksuologiczna / psychiatryczna)

180 zł

Konsultacja psychiatryczna (dzieci, młodzież)

250 zł

Szkolenia, opiniowanie, specjalistyczna diagnostyka 

wycena indywidualna