szybciej…..Lepiej…..Mocniej……Wyżej

Żyjemy w bardzo rozpędzonych i wymagających czasach. Społeczeństwo wymaga od nas sprawczości, zadowolenia, zaradności, kreatywności, odporności. Czasem naprawdę trudno się w tych wymaganiach odnaleźć, okazać, choć mikrosłabość. Między innymi właśnie taka presja z zewnątrz wpływa na coraz częściej pojawiające się problemy uzależnienia. Nie jest to już klasycznie rozumiane uzależnienie od środków psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki) – w dużej mierze choroba ta zaczęła się również dostosowywać do postępu cywilizacyjnego i korzystać z nowych, powszechnie dostępnych technologii i treści… (telefon, internet, zakupy, pornografia, hazard, sex, masturbacja).
W odpowiedzi, na coraz częściej pojawiające się w naszych gabinetach problemy z obszaru uzależnień, wychodzimy do Państwa z ofertą psychoterapii – prowadzonej m.in. przez specjalistę psychoterapii uzależnień, psychiatrę lub seksuologa klinicznego. Ofertę swą kierujemy zarówno do osób z problemem, jak i do ich rodzin i bliskich. Wspieramy w różnych etapach leczenia – od budowania motywacji, stawiania diagnozy, poprzez konstruowanie planu trzeźwienia, pomoc w podtrzymaniu zmian związanych z zaprzestaniem zachowań niepożądanych, identyfikowaniem i pracy z nawrotami. Pracujemy korzystając z dokonań wielu szkół psychoterapii, w tym również w duchu Dialogu Motywującego. Zdrowienie to długotrwały proces, ale wiemy, że jest możliwy dzięki odkrywaniu możliwości i potencjału naszych klientów.

specjaliści: