Renata Jankowska

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

W Centrum SENSO prowadzi:

  • Konsultacje psychologiczne
  • Psychoterapia indywidualna 

Ukończyła studia z psychologii na Uniwersytecie Opolskim. Systematycznie poszerza swoją wiedzę z zakresu wykonywanej pracy, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. 

Obecnie jest w trakcie odbywania całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, akredytowanym przez European Association for Psychotherapy (EAP), European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP) oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej (PTPIiS). Przynależy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej oraz do Polskiej Federacji Psychoterapii. 

Przestrzega zasad etyki zawodowej, a swoją pracę poddaje superwizji certyfikowanych superwizorów. Posiada doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi, młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Specjalizuje się w pracy z zaburzeniami nastroju, lękowymi oraz zaburzeniami osobowości. Pomaga osobom doświadczających trudności w relacjach, przeżywających nadmierny stres, radzeniu sobie w chorobie własnej lub bliskich oraz borykające się z niskim poczuciem własnej wartości. 

W swojej pracy kładzie główny nacisk na potencjał człowieka, na jego sprawczość i zasoby w nim drzemiące. Mając na uwadze indywidualność każdej osoby stosuje metody pracy dobrane odpowiednio do jej potrzeb i możliwości. Dużą wagę przywiązuje do stworzenia bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni umożliwiającej wspólne przejście przez proces terapeutyczny, osiągnięcie zamierzonych celów i poprawę jakości życia.