Poradnia psychologiczna i psychoterapia dla dzieci
Oferta
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Psychoterapia indywidualna młodych dorosłych 
 • Psychoterapia rodzin
 • Psychoedukacja 
Zakres poradnictwa i psychoterapii
 • Problemy emocjonalne
 • Zaburzenia adaptacyjne, moczenie nocne
 • Zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia dwubiegunowe)
 • Zaburzenia lękowe (lęk separacyjny, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne, fobie, stres pourazowy)
 • Praca z ofiarami przemocy, w tym seksualnej
 • Uzależnienia behawioralne (od komputera, tableta
 • Zaburzenia zachowania, ADHD
 • Zaburzenia opozycyjno- buntownicze 
 • Praca z traumą (strata, żałoba, przemoc, wypadki)
 • Problemy wychowawcze
 • Zaburzenia pod postacią somatyczną (somatyzacyjne)
 • Praca z dziećmi w sytuacji rozstania/rozwodu rodziców
 • Zaburzenia odżywiania
 • Eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi 
Na pierwszą konsultację u psychologa dziecięcego zapraszamy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka, którego problem dotyczy. Na podstawie tego spotkania psycholog podejmuje decyzje o ewentualnych spotkaniach z dzieckiem. Specjaliści:
Poradnia psychologiczna i psychoterapia dla dorosłych
Oferta
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Interwencja kryzysowa
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia rodzin
 • Psychoterapia par/małżeństw
 • Terapia grupowa
Zakres poradnictwa i psychoterapii
 • Stany obniżonego nastroju, zaburzenia afektywne (depresje, zaburzenia dwubiegunowe)
 • Przeżywanie lęku i smutku, zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, napady paniki, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, lęk o zdrowie, zespół stresu pourazowego)
 • Zaburzenia nerwicowe (lękowe, psychosomatyczne, natręctw)
 • Zaburzenia adaptacyjne
 • Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji
 • Trudności w wyrażaniu emocji
 • Problemy w komunikacji między partnerami
 • Kryzysy małżeńskie, rodzinne, partnerskie
 • Pogorszenie relacji z najbliższymi
 • Brak satysfakcji ze swojego związku
 • Rozstanie lub utrata (śmierć) bliskiej osoby
 • Poczucie utraty kontroli nad własnym życiem
 • Przeżywanie kryzysów życiowych
 • Przezwyciężenie i zrozumienie traumatycznych wydarzeń z przeszłości
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia osobowości
 • Trudności wychowawcze, kompetencje rodzicielskie
Specjaliści:

specjaliści:

Bogumiła Konieczna
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy, seksuolog kliniczny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, terapeuta par, trener
Joanna Proszewska
psychoterapeuta, psycholog dziecięcy
Magdalena Raszka
psycholog, psychoterapeuta uzależnień z wieloletnim stażem
Małgorzata Kłopocka
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, psycholog dziecięcy
Katarzyna Bonek
psycholog, psychoonkolog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
Marcin Majewski
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w procesie certyfikacji, trener biofeedback EEG I i II stopnia
Justyna Laxy-Kruppa
psycholog, seksuolog w trakcie specjalizacji klinicznej, terapeuta par, trener biznesu
Roman Knosala
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, asystent psychodramy
Iwona Cyris
psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, terapeuta integracji sensorycznej, psycholog dziecięcy
Katarzyna Warmuz
psycholog, pedagog, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji
Jagoda Matuszewska
psycholog, terapeuta w trakcie całościowego kursu psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Anna Tomiczek (Kurpierz)
psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog dziecięcy