Poradnia psychologiczna i psychoterapia dla dzieci
Oferta
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Psychoterapia indywidualna młodych dorosłych 
 • Psychoterapia rodzin
 • Psychoedukacja 
Zakres poradnictwa i psychoterapii
 • Problemy emocjonalne
 • Zaburzenia adaptacyjne, moczenie nocne
 • Zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia dwubiegunowe)
 • Zaburzenia lękowe (lęk separacyjny, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne, fobie, stres pourazowy)
 • Praca z ofiarami przemocy, w tym seksualnej
 • Uzależnienia behawioralne (od komputera, tableta
 • Zaburzenia zachowania, ADHD
 • Zaburzenia opozycyjno- buntownicze 
 • Praca z traumą (strata, żałoba, przemoc, wypadki)
 • Problemy wychowawcze
 • Zaburzenia pod postacią somatyczną (somatyzacyjne)
 • Praca z dziećmi w sytuacji rozstania/rozwodu rodziców
 • Zaburzenia odżywiania
 • Eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi 
Na pierwszą konsultację u psychologa dziecięcego zapraszamy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka, którego problem dotyczy. Na podstawie tego spotkania psycholog podejmuje decyzje o ewentualnych spotkaniach z dzieckiem. Specjaliści:
Poradnia psychologiczna i psychoterapia dla dorosłych
Oferta
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Interwencja kryzysowa
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia rodzin
 • Psychoterapia par/małżeństw
 • Terapia grupowa
Zakres poradnictwa i psychoterapii
 • Stany obniżonego nastroju, zaburzenia afektywne (depresje, zaburzenia dwubiegunowe)
 • Przeżywanie lęku i smutku, zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, napady paniki, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, lęk o zdrowie, zespół stresu pourazowego)
 • Zaburzenia nerwicowe (lękowe, psychosomatyczne, natręctw)
 • Zaburzenia adaptacyjne
 • Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji
 • Trudności w wyrażaniu emocji
 • Problemy w komunikacji między partnerami
 • Kryzysy małżeńskie, rodzinne, partnerskie
 • Pogorszenie relacji z najbliższymi
 • Brak satysfakcji ze swojego związku
 • Rozstanie lub utrata (śmierć) bliskiej osoby
 • Poczucie utraty kontroli nad własnym życiem
 • Przeżywanie kryzysów życiowych
 • Przezwyciężenie i zrozumienie traumatycznych wydarzeń z przeszłości
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia osobowości
 • Trudności wychowawcze, kompetencje rodzicielskie
Specjaliści:

psychologia \ psychoterapia

Bogumiła Konieczna
seksuolog kliniczny, psycholog, psychoterapeuta systemowy, terapeuta par, wykładowca akademicki, współwłaściciel Senso
Joanna Proszewska
psychoterapeuta, psycholog dziecięcy
Magdalena Raszka
psycholog, psychoterapeuta uzależnień z wieloletnim stażem
Katarzyna Ignaczak
psycholog, psycholog transportu
Anna Tęsiorowska
psycholog, psycholog transportu, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia
Marcin Majewski
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
trener biofeedback EEG I i II stopnia
Monika Bązi
psycholog, psycholog sportu, terapeuta w procesie certyfikacji, seksuolog
Natalia Sulewska
psycholog, psycholog dziecięcy, trener TUS
Justyna Laxy-Kruppa
psycholog, seksuolog w trakcie specjalizacji klinicznej, terapeuta par, trener biznesu
Roman Knosala
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, asystent psychodramy
Anna Pieluszczak
psycholog, terapeuta par, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, coach, seksuolog
Renata Jankowska
psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
Anna Wójciak-Sokołowska
psycholog, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji
Anna Tomiczek
psycholog, psychoterapeuta, psycholog dziecięcy
Magdalena Leśny
psycholog, oligofrenopedagog, interwent
Izabela Latawiec
psycholog, pedagog, seksuolog, terapeuta TSR w trakcie kształcenia