Oferta dla dorosłych
Diagnoza i leczenie 
 • Zaburzeń nastroju: depresje, zaburzenia dwubiegunowe, przewlekłe zaburzenia nastroju (dystymia, cyklotymia)
 • Zaburzeń nerwicowych: lęk uogólniony i napadowy, fobie społeczne, fobie proste, zaburzenia somatyzacyjne i hipochondryczne, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne (nerwice natręctw)
 • Zaburzeń osobowości
 • Zaburzeń odżywiania: anoreksja, bulimia, atypowe zaburzenia odżywiania się, kompulsywne objadanie się
 • Zaburzenia snu
 • Zaburzeń psychotycznych: schizofrenia i zespoły schizofrenopodobne, zaburzenia urojeniowe
Specjaliści
Oferta dla dzieci
Diagnoza i leczenie  Konsultacja u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży jest spotkaniem z dzieckiem i jego rodzicami w celu oceny stanu zdrowia dziecka i podłoża jego problemów emocjonalnych.
 • Zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego 
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Zaburzenia zachowania, ADHD
 • Zaburzenia nastroju: depresje, zaburzenia dwubiegunowe
 • Zaburzenia nerwicowe: lęk uogólniony i napadowy, fobie społeczne, fobie proste, zaburzenia somatyzacyjne i hipochondryczne, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne (nerwice natręctw)
 • Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, atypowe zaburzenia odżywiania się, kompulsywne objadanie się
 • Zaburzenia psychotycznych: schizofrenia i zespoły schizofrenopodobne, zaburzenia urojeniowe
 • Zaburzenia snu
Specjaliści
Oferta dla dorosłych
Diagnoza i leczenie 
 • Zaburzeń nastroju: depresje, zaburzenia dwubiegunowe, przewlekłe zaburzenia nastroju (dystymia, cyklotymia)
 • Zaburzeń nerwicowych: lęk uogólniony i napadowy, fobie społeczne, fobie proste, zaburzenia somatyzacyjne i hipochondryczne, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne (nerwice natręctw)
 • Zaburzeń osobowości
 • Zaburzeń odżywiania: anoreksja, bulimia, atypowe zaburzenia odżywiania się, kompulsywne objadanie się
 • Zaburzenia snu
 • Zaburzeń psychotycznych: schizofrenia i zespoły schizofrenopodobne, zaburzenia urojeniowe
Specjaliści
Oferta dla dzieci
Diagnoza i leczenie  Konsultacja u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży jest spotkaniem z dzieckiem i jego rodzicami w celu oceny stanu zdrowia dziecka i podłoża jego problemów emocjonalnych.
 • Zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego 
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Zaburzenia zachowania, ADHD
 • Zaburzenia nastroju: depresje, zaburzenia dwubiegunowe
 • Zaburzenia nerwicowe: lęk uogólniony i napadowy, fobie społeczne, fobie proste, zaburzenia somatyzacyjne i hipochondryczne, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne (nerwice natręctw)
 • Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, atypowe zaburzenia odżywiania się, kompulsywne objadanie się
 • Zaburzenia psychotycznych: schizofrenia i zespoły schizofrenopodobne, zaburzenia urojeniowe
 • Zaburzenia snu
Specjaliści

psychiatria

Małgorzata Sojka
lekarz psychiatra