Diagnoza i opiniowanie psychologiczne dla dzieci i młodzieży
Diagnoza psychologiczna – proces, podczas którego psycholog, za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych (wywiad psychologiczny z rodzicami, obserwacja, kwestionariusze i testy, metody projekcyjne, rysunki) stara się wskazać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania dziecka, określać problemy oraz przedstawiać możliwości i sposoby ich zmiany. Jest często narzędziem określającym stopień deficytów lub zaburzeń, elementem pomocniczym w leczeniu lub wstępem w procesie terapeutycznym. Najczęściej jej przebieg wymaga kilku spotkań, średnio 3-4 spotkania z psychologiem. Cała procedura, dobór narzędzi, metod i czas jest każdorazowo dobierana do indywidualnych potrzeb badania, jak również jest uzależniona od wieku dziecka.  W ramach Centrum istnieje możliwość diagnozy w obszarach:
 • Ocena poziomu inteligencji
 • Określenie mocnych i słabych stron dziecka (na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych i wychowawczych)
 • Określenie poziomu dojrzałości szkolnej dziecka
 • Ustalenie aktualnych trudności dziecka, zaburzeń zachowania i funkcjonowania społecznego
 • Diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych (separacja, rozwód rodziców, rekonstrukcja rodziny, umieszczenie dziecka w placówce, choroba w rodzinie
Diagnoza i opiniowanie psychologiczno- seksuologiczne dla dzieci i młodzieży
Diagnoza psychologiczno- seksuologiczna – to proces, podczas którego psycholog dziecięcy i psycholog-seksuolog, za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych (wywiad psychologiczny z rodzicami, obserwacja, kwestionariusze i testy, metody projekcyjne, rysunki) stara się wskazać psychologiczne i seksuologiczne mechanizmy funkcjonowania dziecka, określać problemy oraz przedstawiać możliwości i sposoby ich zmiany. Najczęściej jej przebieg wymaga kilku spotkań, średnio 3-4 spotkania ze specjalistą. Cała procedura, dobór narzędzi, metod i czas jest każdorazowo dobierana do indywidualnych potrzeb badania, jak również jest uzależniona od wieku dziecka.  Zakres diagnozy 
 • Podejrzenie stosowania przemocy seksualnej 
 • Diagnoza wszelkich niepokojących zachowań w obszarze seksuologicznym
 • Diagnoza zaburzeń identyfikacji płciowej 
Specjaliści
Diagnoza i opiniowanie psychologiczne dla dorosłych
Diagnoza psychologiczna – proces, podczas którego psycholog, za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych (wywiad psychologiczny, obserwacja, kwestionariusze i testy, metody projekcyjne) stara się wskazać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, określać problemy oraz przedstawiać możliwości i sposoby ich zmiany.  Jest częstym elementem szerszej diagnozy badanego, narzędziem pomocniczym w leczeniu lub wstępem w procesie terapeutycznym. Najczęściej jej przebieg wymaga kilku spotkań, średnio 3-4 spotkania z psychologiem. Cała procedura, dobór narzędzi, metod i czas jest każdorazowo dobierana do indywidualnych potrzeb badania.  W ramach Centrum istnieje możliwość diagnozy w obszarach:
 • Diagnoza intelektu, osobowości, organiki
 • Diagnoza obrazu kompetencji wychowawczych
 • Ocena sposobów radzenia sobie ze stresem
 • Diagnoza ogólnego stanu zdrowia psychicznego
 • Inteligencji emocjonalnej
 • Zainteresowań zawodowych
 • Diagnoza psychologiczna będąca kwalifikacją do operacji bariatrycznych
Diagnoza i opiniowanie psychologiczno- seksuologiczne dla dorosłych
Diagnoza psychologiczno-seksuologiczna – jest to proces, podczas którego psycholog-seksuolog, za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych (wywiad, biografia psychoseksualna badanego, obserwacja, kwestionariusze i testy, metody projekcyjne) stara się określić psychologiczne/ seksuologiczne podłoża danego problemu oraz przedstawiać możliwości i sposoby zmiany. Dostosowywana do indywidualnie potrzeb badania.  Zakres diagnostyki w obszarach
 • Dysfunkcje seksualne
 • Zaburzenia identyfikacji płciowej
 • Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
 • Zaburzenia preferencji seksualnych
Specjaliści

opiniowanie

Bogumiła Konieczna
Bogumiła Konieczna – certyfikowany seksuolog kliniczny, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy, terapeuta par, wykładowca akademicki, współwłaściciel Senso
Justyna Laxy-Kruppa
psycholog, socjolog, psychoedukator, w trakcie specjalizacji z seksuologii klinicznej