Marcin Majewski

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w procesie certyfikacji, trener biofeedback EEG I i II stopnia.

W Centrum SENSO prowadzi:

  • Konsultacje psychologiczne
  • Psychoterapia indywidualna
  • Diagnoza psychologiczna 

Ukończył psychologię kliniczną na Uniwersytecie Opolskim. Aktualnie poszerzając swoje kwalifikacje terapeutyczne uczestniczy w całościowym, czteroletnim szkoleniu do certyfikatu terapeuty poznawczo–behawioralnego w Centrum CBT, w Warszawie. Z SENSO związany od 2015 roku.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży. Zajmuje się głównie terapią zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zespołu stresu pourazowego i zespołu ostrego stresu, zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń osobowości. W swojej pracy wykorzystuje techniki terapii poznawczo – behawioralnej oraz terapii schematu. W ramach terapii wspomagającej prowadzę diagnozę oraz treningi przy pomocy aparatu biofeedback EEG.

Doświadczenie zawodowe zdobywa jako psycholog penitencjarny w oddziale terapeutycznym dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich, gdzie od 2018 roku kieruje pracą zespołu terapeutycznego. Na co dzień spotyka się z pacjentami, których główne trudności wynikają z diagnozy zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Zachowania autoagresywne, sytuacje kryzysowe są częstym elementem Jego pracy, dlatego systematycznie poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach oraz warsztatach. Swoją pracę z pacjentami poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTTPB oraz PTP.