Małgorzata Sojka

lekarz psychiatra

W Centrum SENSO prowadzi:

  • Konsultacje psychiatryczne osób dorosłych, (16+)
  • Zaburzenia nastroju: depresje, zaburzenia dwubiegunowe
  • Zaburzenia nerwicowe: lęk uogólniony i napadowy, fobie społeczne, fobie proste, zaburzenia somatyzacyjne i hipochondryczne, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne (nerwice natręctw)
  • Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, atypowe zaburzenia odżywiania się, kompulsywne objadanie się
  • Zaburzenia psychotyczne: schizofrenia i zespoły schizofrenopodobne, zaburzenia urojeniowe
  • Zaburzenia snu
  • Zaburzenia osobowości
  • Uzależnienia
  • Konsultacje psychiatryczne dzieci i młodzieży
  •  

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa pracując w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu na Oddziale Psychiatrii dla Dorosłych. Dodatkowo podnosząc swoje kwalifikacje uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach dla lekarzy psychiatrów. 

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń afektywnych, zaburzeń psychotycznych, uzależnień, zaburzeń osobowości i nerwicowych oraz otępień.