Magdalena Leśny

psycholog, oligofrenopedagog, interwent

W Centrum SENSO prowadzi:

  • Konsultacje psychologiczne, 
  • Diagnostykę psychologiczną dzieci i młodzieży
  • Terapię psychologiczną dzieci i młodzieży

Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie we Wrocławiu oraz w Opolu. W zawodzie psychologa pracuje od 2016 roku. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej. W zakresie pracy terapeutycznej pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym (w trakcie kształcenia psychoterapeutycznego), ponadto interesuję się terapią skoncentrowaną na rozwiązaniach oraz treningiem umiejętności społecznych. 

Na co dzień swoją pracę skupia wokół dzieci i młodzieży oraz rodziców. Podczas spotkań terapeutycznych z najmłodszymi w szczególny sposób skupia się na świecie emocji – ich rozpoznawaniu, nazywaniu, rozumieniu, a także poszukiwaniu sposobów zaradczych wobec nich w różnych codziennych sytuacjach oraz świecie społecznym – jego rozumieniu, interpretowaniu, a także proponowaniu różnych możliwości działania „co mogę zrobić, gdy…”. 

Podczas pracy z rodzicami odpowiada na nurtujące pytania, poszukuje przyczyn problemów oraz wskazuje inne sposoby widzenia różnych trudnych wychowawczo sytuacji. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w szkole podstawowej oraz poradni psychologiczno– pedagogicznej w Opolu.