Katarzyna Warmuz

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji.

W Centrum SENSO prowadzi:

  • Psychoterapię indywidualną 
  • Psychoterapię par/małżeństw
  • Diagnostykę / opiniowanie psychologiczne

Absolwentka SWPS we Wrocławiu, na którym ukończyła psychologię kliniczną. Pedagogikę resocjalizacyjną oraz studia podyplomowe z zakresu psychoprofilaktyki zaburzeń psychicznych ukończyła na Uniwersytecie Opolskim. Umiejętności pracy terapeutycznej zdobywała w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, gdzie ukończyła kurs dla zaawansowanych. Uczestniczyła w licznych szkoleniach specjalistycznych. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu na stanowisku terapeuty oraz w Centrum Terapii i Psychoedukacji. W dotychczasowej działalności zawodowej pracowała m. in. z osobami doświadczającymi szeroko rozumianego kryzysu, prowadziła szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadziła terapię indywidualną, małżeńską i rodzin oraz terapię grupową dla osób uzależnionych od alkoholu.

Obecnie zawodowo związana z Opiniodawczym Zespołem Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Opolu, gdzie do zakresu jej obowiązków należy przeprowadzanie diagnozy oraz sporządzanie opinii psychologiczno – pedagogicznych, prowadzenie mediacji oraz poradnictwo specjalistyczne.