Joanna Proszewska

Psycholog, psychoterapeuta, psycholog dziecięcy.

W Centrum SENSO prowadzi:

  • Konsultacje psychologiczne
  • Psychoterapię indywidualną
  • Psychoterapię rodzin, par/małżeństw
  • Diagnostyka psychologiczno-seksuologiczna dla dzieci
  • Grupy terapeutyczne, wsparcia

Ukończyła studia na kierunkach psychologii oraz terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną na Uniwersytecie Opolskim. Swoje umiejętności doskonaliła między innymi podczas szkoleń z zakresu: „Praktyk treningu zastępowania agresji”– w Instytucie Amity w Warszawie, metody Carole Sutton organizowane przez Fundację SYNAPSIS w Warszawie. Odbyła również staż w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi w Opolu.

W zakresie psychoterapii doskonali swoje umiejętności w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Od początku swojej pracy zawodowej pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz z ich rodzicami. Pracowała w poradni psychologiczno- pedagogicznej i w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

Obecnie jest związana zawodowo z jedną ze szkół średnich w Opolu, jak również prowadzi terapię psychologiczną w przedszkolu. W obszarach szczególnych zainteresowań zawodowych znajduje się praca z dziećmi i rodzicami w sytuacji okołorozwodowej, po traumatycznych.