Jagoda Matuszewska

Psycholog, terapeuta w trakcie całościowego kursu psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Zawodowo zajmuję się pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Terapii i Psychoedukacji w Opolu, udzielając pomocy osobom cierpiącym z powodu problemów emocjonalnych, sytuacji kryzysowych i zaburzeń psychicznych.

Aktualnie, jako psycholog/ terapeuta pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego i Seksuologii Senso, prowadząc proces terapeutyczny osób z zaburzeniami psychicznymi oraz udziela porad psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie –Koźlu, pomagając terapeutycznie rodzinom zastępczym oraz dzieciom będącym w pieczy zastępczej.