Izabela Latawiec

psycholog, pedagog, seksuolog, terapeuta TSR w trakcie kształcenia

W Centrum SENSO prowadzi:

  • Konsultacje psychologiczne 
  • Konsultacje seksuologiczne
  • Terapia psychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych

Magister psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Dodatkowo ukończyła Oligofrenopedagogikę, Terapie pedagogiczną oraz Edukację, rewalidację i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Ukończyła Kids Skills oraz I stopień Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), w której nadal się kształci. 

Od wielu lat pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkołach, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz w gabinetach prywatnych. 

Obecnie zawodowo związana z Opiniodawczym Zespołem Sądowych Specjalistów, gdzie przeprowadza diagnozy oraz sporządza opinie na potrzeby sądu. Odpowiadając na zapotrzebowanie młodzieży i dorosłych dokształcała się w zakresie seksualności, kończąc studia podyplomowe z „Seksuologii praktycznej” na Uniwersytecie Merito w Opolu.