Oferta dla dorosłych

Poradnia Psychologiczna i Psychoterapia
Oferta
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Interwencja kryzysowa
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia rodzin
 • Psychoterapia par/małżeństw
 • Terapia grupowa
Zakres poradnictwa i psychoterapii
 • Stany obniżonego nastroju, zaburzenia afektywne (depresje, zaburzenia dwubiegunowe)
 • Przeżywanie lęku i smutku, zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, napady paniki, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, lęk o zdrowie, zespół stresu pourazowego)
 • Zaburzenia nerwicowe (lękowe, psychosomatyczne, natręctw)
 • Zaburzenia adaptacyjne
 • Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji
 • Trudności w wyrażaniu emocji
 • Problemy w komunikacji między partnerami
 • Kryzysy małżeńskie, rodzinne, partnerskie
 • Pogorszenie relacji z najbliższymi
 • Brak satysfakcji ze swojego związku
 • Rozstanie lub utrata (śmierć) bliskiej osoby
 • Poczucie utraty kontroli nad własnym życiem
 • Przeżywanie kryzysów życiowych
 • Przezwyciężenie i zrozumienie traumatycznych wydarzeń z przeszłości
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia osobowości
 • Trudności wychowawcze, kompetencje rodzicielskie
Specjaliści - Bogumiła Konieczna - Justyna Laxy- Kruppa - Roman Knosala - Marcin Majewski - Anna Kurpierz - Jagoda Matuszewska - Katarzyna Bonek - Magdalena Raszka - Katarzyna Warmuz 
Poradnia Seksuologiczna 
Oferta
 • Poradnictwo seksuologiczne 
 • Terapia seksuologiczna indywidualna
 • Terapia seksuologiczna pary/małżeństwa
 • Terapia treningowa pary
 • Grupy terapeutyczne
 • Terapia weekendowa dla par
Zakres poradnictwa i leczenia
 • Brak lub utrata potrzeb seksualnych
 • Awersja/niechęć seksualna
 • Brak odczuwania przyjemności seksualnej
 • Zaburzenia erekcji
 • Wytrysk przedwczesny
 • Trudności w osiągnięciu orgazmu
 • Ból podczas stosunku
 • Nadmierny popęd seksualny
 • Nadmierna masturbacja
 • Uzależnienie od seksu, pornografii
 • Brak akceptacji własnej orientacji seksualnej
 • Przygotowanie do ujawnienia orientacji seksualnej
 • Problemy w zakresie tożsamości płciowej
 • Zaburzenia preferencji seksualnych
Specjaliści - Bogumiła Konieczna - Justyna Laxy- Kruppa - Jan Goździuk
Diagnoza/ Opiniowanie Psychologiczne
 Diagnoza psychologiczna – proces, podczas którego psycholog, za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych (wywiad psychologiczny, obserwacja, kwestionariusze i testy, metody projekcyjne) stara się wskazać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, określać problemy oraz przedstawiać możliwości i sposoby ich zmiany.  Jest częstym elementem szerszej diagnozy badanego, narzędziem pomocniczym w leczeniu lub wstępem w procesie terapeutycznym. Najczęściej jej przebieg wymaga kilku spotkań, średnio 3-4 spotkania z psychologiem. Cała procedura, dobór narzędzi, metod i czas jest każdorazowo dobierana do indywidualnych potrzeb badania.  W ramach Centrum istnieje możliwość diagnozy w obszarach:
 • Diagnoza intelektu, osobowości, organiki
 • Diagnoza obrazu kompetencji wychowawczych
 • Ocena sposobów radzenia sobie ze stresem
 • Diagnoza ogólnego stanu zdrowia psychicznego
 • Inteligencji emocjonalnej
 • Zainteresowań zawodowych
 • Diagnoza psychologiczna będąca kwalifikacją do operacji bariatrycznych
Diagnoza / Opiniowanie Psychologiczno- Seksuologiczne
Diagnoza psychologiczno-seksuologiczna – jest to proces, podczas którego psycholog-seksuolog, za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych (wywiad, biografia psychoseksualna badanego, obserwacja, kwestionariusze i testy, metody projekcyjne) stara się określić psychologiczne/ seksuologiczne podłoża danego problemu oraz przedstawiać możliwości i sposoby zmiany. Dostosowywana do indywidualnie potrzeb badania.  Zakres diagnostyki w obszarach
 • Dysfunkcje seksualne
 • Zaburzenia identyfikacji płciowej
 • Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
 • Zaburzenia preferencji seksualnych
Specjaliści - Bogumiła Konieczna - Justyna Laxy- Kruppa
Grupy terapeutyczne
Psychiatra 
Diagnoza i leczenie 
 • Zaburzeń nastroju: depresje, zaburzenia dwubiegunowe, przewlekłe zaburzenia nastroju (dystymia, cyklotymia)
 • Zaburzeń nerwicowych: lęk uogólniony i napadowy, fobie społeczne, fobie proste, zaburzenia somatyzacyjne i hipochondryczne, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne (nerwice natręctw)
 • Zaburzeń osobowości
 • Zaburzeń odżywiania: anoreksja, bulimia, atypowe zaburzenia odżywiania się, kompulsywne objadanie się
 • Zaburzenia snu
 • Zaburzeń psychotycznych: schizofrenia i zespoły schizofrenopodobne, zaburzenia urojeniowe
Specjaliści - Małgorzata Sojka - Agnieszka Ściera- Ganobis
Bogumiła Konieczna
psycholog, seksuolog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta systemowy, terapeuta par, współwłaściciel Senso
Agnieszka Ściera-Ganobis
lekarz psychiatra (przyjmuje dzieci i młodzież)
Anna Tomiczek (Kurpierz)
psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psycholog dziecięcy
Marcin Majewski
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, trener biofeedback EEG I i II stopnia
Katarzyna Bonek
psycholog, psychoonkolog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
Katarzyna Warmuz
psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji, terapeuta par
Justyna Laxy-Kruppa
psycholog, seksuolog w trakcie specjalizacji, terapeuta par, współwłaściciel Senso
Małgorzata Sojka
lekarz psychiatra
Roman Knosala
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTP, asystent psychodramy
Jan Goździuk
lekarz ginekolog - seksuolog
Magdalena Raszka
psycholog, psychoterapeuta uzależnień
Jagoda Matuszewska
psycholog, terapeuta w trakcie certyfikacji