Anna Wójciak-Sokołowska

psycholog, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji

W Centrum SENSO prowadzi:

  • Konsultacje psychologiczne
  • Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży
  • Psychoterapia osób dorosłych
  • Diagnostyka psychologiczna dzieci i młodzieży

 Psycholog, w trakcie (4-letniej) specjalizacji z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Ukończyła szkolenie DBT Comprehensive w PTDBT oraz szkolenie trenerów Family Connections, a także dwuletnie Studium Socjoterapii  i Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznymy.

Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywała podczas staży klinicznych w szpitalach: Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Drewnicy, Centrum Terapii Nerwic w Mosznej. Zawodowo związana była z placówką opiekuńczo–wychowawczą dla dzieci i młodzieży. Od 15 lat współpracuje z placówkami oświatowymi na każdym etapie edukacyjnym. Prowadzi szkolenia oraz treningi umiejętności dla młodzieży oraz osób dorosłych.