Anna Pieluszczak

psycholog, terapeuta par, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, coach, seksuolog

W Centrum SENSO prowadzi:

  • Konsultacje psychologiczne
  • Konsultacje seksuologiczne
  • Psychoterapia indywidualna
  • Terapia par 

Ukończyła studia z psychologii oraz prawa na Uniwersytecie Opolskim, studia podyplomowe coaching w biznesie na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, studia podyplomowe seksuologia praktyczna na Uniwersytecie WSB Merito oraz podstawowy kurs psychoterapii pozytywnej organizowany przez Wrocławski Instytut Psychoterapii. Uzyskała tytuł konsultanta ds. Psychoterapii Pozytywnej (Basic Consultant of Positive Psychotherapy) Światowego Towarzystwa Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (Word Association for Positive and Transcultural Psychotherapy WAPP), aktualnie jest w takcie akredytowanego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychoterapii pozytywnej we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. 

Od piętnastu lat zdobywa doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem, w latach 2019 – 2022 współpracowała z Izbą Coachingu, gdzie jako zastępca dyrektora Oddziału Opolskiego organizowała i prowadziła szkolenia dla specjalistów z branży pomocowej. Ukończyła wiele szkoleń terapeutycznych m.in. kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, kurs racjonalnej terapii zachowań czy kurs terapii schematów. Uczestniczyła również w kursach z zakresu mediacji, dzięki czemu zdobyła kwalifikacje do przeprowadzania postępowań mediacyjnych. Pracuje klinicznie w Poradni Zdrowia Psychicznego 116 Szpitala Wojskowego, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną, udziela wsparcia psychologicznego oraz przeprowadza diagnozy psychologiczne. Prowadzi również wykłady z profilaktyki uzależnień oraz psychologicznych aspektów prowadzenia pojazdem w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. 

W pracy terapeutycznej dba o to by: zbudować pełne akceptacji przymierze, odkryć drzemiące w jednostce zasoby, poszerzać perspektywę, działać na rzecz lepszego zrozumienia bieżącej sytuacji i jej możliwego związku z historią życia, a przede wszystkim by w poczuciu bezpieczeństwa dochodzić do pełni zdrowia i realizacji swojego potencjału. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.