Agnieszka Ściera-Ganobis

lekarz psychiatra

W Centrum Zdrowia Psychicznego i Seksuologii SENSO prowadzi:

  • konsultacje psychiatryczne dorosłych, dzieci i młodzież.

Zakres diagnozy i leczenia:

  • Zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego 
  • Całościowe zaburzenia rozwojowe
  • Zaburzenia zachowania, ADHD
  • Zaburzenia nastroju: depresje, zaburzenia dwubiegunowe
  • Zaburzenia nerwicowe: lęk uogólniony i napadowy, fobie społeczne, fobie proste, zaburzenia somatyzacyjne i hipochondryczne, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne (nerwice natręctw)
  • Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, atypowe zaburzenia odżywiania się, kompulsywne objadanie się
  • Zaburzenia psychotycznych: schizofrenia i zespoły schizofrenopodobne, zaburzenia urojeniowe
  • Zaburzenia snu